OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DRAPER

 

Narzędzia ręczne Draper objęte są gwarancją z tytułu wad materiałowych lub produkcyjnych, z wyłączeniem ich naturalnego zużycia podczas eksploatacji.

Narzędzia pneumatyczne oraz elektronarzędzia Draper dostarczane są z indywidualną kartą gwarancyjną, ważną przez 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja ważna jest pod warunkiem używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegania instrukcji i wskazówek w niej zawartych. Przy reklamacji wymagane jest przedstawienie przez nabywcę oryginału/kserokopii dokumentu zakupu potwierdzającego okres gwarancyjny. W przypadku niespełnienia powyższego warunku naprawa będzie odpłatna lub odrzucona.

J.R. Motor Services G.B. Sp. z o.o. udziela niniejszym gwarancji producenta na narzędzia marki „
Draper”.

 

  1. Gwarancji podlegają tylko narzędzia zakupione u gwaranta.

  2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków oraz poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia.

  3. Narzędzia, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz narzędzia uszkodzone mechanicznie nie podlegają gwarancji.

  4. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia do gwaranta. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia nietypowych części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.

  5. Gwarancją nie objęte są :

 

GWARANCJE PRODUCENTA

Narzędzia pneumatyczne (bez narzędzi pneumatycznych Draper Expert Quality i sprężarek) - 6 m-cy

Narzędzia pneumatyczne Draper Expert Quality, myjki ciśnieniowe, sprężarki, zanurzeniowe – 12 m-cy

Silniki spalinowe Honda i Briggs&Stratton - 24 m-ce

Wszystkie inne elektronarzędzia - 24 m-ce

Wszystkie narzędzia wypożyczane stronom trzecim - 3 m-ce