WARUNKI GWARANCJI:

1.Urządzenie (aparat, przyrząd) będzie uruchomione i eksploatowane w sposób zgodny z instrukcją obsługi.
2.Urządzenie będzie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
3.Sprzedający odpowiada tylko za wady ukryte (materiał, technologia produkcji itp.) z wyłączeniem części szybkozużywających się, części z gumy i mas plastycznych (tworzyw sztucznych, wyłączników i żarówek lub lamp jarzeniowych oraz pokryć lakierniczych).
4.Odpowiedzialność nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych, termicznych, przeciążeniowych i chemicznych.
5.Odpowiedzialność nie dotyczy żadnych skutków ubocznych i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenie ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków, (dochodów, odpowiedzialności za niezrealizowane choć przyjęte zlecenia, płace zatrudnionych pracowników itp.).
6.Sprzedający zobowiązuje się naprawić urządzenie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do naprawy.
7.Urządzenie zgłoszone/dostarczone do naprawy gwarancyjnej/pogwarancyjnej musi być kompletne, a więc z pełnym wyposażeniem standartowym zakupionym z urządzeniem (musi też być oczyszczone z brudu).
8.Urządzenie będzie wymienione na nowe wolne od wad po nie mniej niż 5-ciu naprawach gwarancyjnych.
9.Niniejsza Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem dopuszczającym do wykonania naprawy gwarancyjnej.
10.Sprężarki typu HL 215/25, HLO 200/25 są urządzeniami amatorskimi, używanie ich w celach przemysłowych powoduje utratę praw gwarancyjnych.
11.Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia zakupionego zbiornika ciśnieniowego do UDT działającego na jego terenie jeżeli w/w zbiornik podlega rejestracji .
12.Koszt wystawienia duplikatów dokumentów dozorowych na zbiornik ciśnieniowy wynosi 300,00 zł netto + 22 % podatku VAT.

Na sprężarki tłokowe z nowej serii zielonej udzielana jest 2 letnia gwarancja. Warunek to po pierwszym roku eksploatacji sprzętu należy zgłosić konieczność wykonania przeglądu (za pośrednictwem firmy FRIPOL Sp. z o.o.): wymiana oleju, filtra powietrza ogólny przegląd sprężarki.


Gwarancja na sprężarki śrubowe:

1.Gwarancja na sprężarki - 36 miesięcy. 
2.Gwarancja na agregat śrubowy w sprężarce - 60 miesięcy.
3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (24h) – serwis asisstance.
4. W przypadku niemożności naprawy kompresora na miejscu, podstawiamy nieodpłatnie do klienta nasze sprężarki serwisowe.
5.Przeglądy dokonuje się co 1000 roboczogodzin. Naprzemiennie wykonuje się przegląd mały i duży (1000 rbh – mały, 2000 – duży, 3000 – mały itd./.) Całkowity koszt małego przeglądu – ok. 800,00 zł netto, dużego – ok. 1500,00 zł netto.