WARUNKI GWARANCJI

Na zakupione w Polsce elektronarzędzia DREMEL producent udziela 24 miesięcznej gwarancji. W przypadku zawodowej, przemysłowej lub innej, porównywalnej eksploatacji zastrzegamy sobie prawo oddalenia reklamacji. Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu elektronarzędzia przez pierwszego użytkownika. Decyduje data sprzedaży na dowodzie zakupu.
 
Gwarancją nie są objęte:

Części, które podlegają zużyciu na skutek eksploatacji narzędzia (szczotki węglowe, uchwyty narzędziowe, materiały eksploatacyjne); Uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania elektronarzędzia, przeciążenia lub zaniedbań w zakresie konserwacji; Uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania nieodpowiedniego osprzętu lub nieoryginalnych części zamiennych;

Przeglądy i naprawy w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane tylko w Serwisie Centralnym.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wady

W przypadku stwierdzenia wady należy przekazać elektronarzędzie wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu do punktu sprzedaży lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) na adres:
CENTRALNY SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 WARSZAWA

tel. 715 44 56 (punkt przyjęć)
715 44 50 (spedycja)
faks 641 43 05
715 44 40
e-mail: bsc@pl.bosh.com

Uwaga!

Nowe urządzenie nie posiada zewnętrznych plomb, każda próba ingerencji grozi utratą gwarancji.

Wady usuwane będą w terminie do 14 dni od dostarczenia narzędzia do serwisu. Gwarancję przedłuża się o czas naprawy. (Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza Państwa praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy.)