W celu dokonania napraw gwarancyjnych prosimy o wysyłanie uszkodzonych narzędzi na adres i koszt serwisu:
wyłącznie firmą kurierską GLS – tel.0804 262 262

Po naprawie narzędzia odsyłane są do Klienta również na koszt serwisu.


OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI


1. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub importera.
2. Okres ochrony gwarancyjnej trwa przez czas określony w karcie gwarancyjnej dołączonej do konkretnego towaru.
3. W przypadku braku oryginalnej karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji wszelkie wady produktów objętych gwarancją należy kierować do sprzedawcy.
4. Czas trwania gwarancji rozpoczyna się w dniu zawarcia transakcji zakupu przez pierwszego użytkownika potwierdzonej dowodem w formie faktury lub paragonu.
5. Roszczenia gwarancyjne w okresie jej trwania rozpatrywane są tylko na podstawie posiadanej karty gwarancyjnej (kompletnie wypełnionej) i/lub dokumentu zakupu (w zależności od wymagań producenta).
6. O przeprowadzeniu bezpłatnej naprawy, serwisu lub wymiany uszkodzonego produktu w czasie trwania gwarancji decyduje autoryzowany serwis wskazany przez producenta lub importera określonego towaru.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktów wynikających z ich niewłaściwego zastosowania lub działań niezgodnych z instrukcją użytkowania (chyba że karta gwarancyjna stanowi inaczej).
8. W przypadku przesyłania / przekazywania wadliwego towaru należy zadbać o odpowiednie zapakowanie produktu (wraz ze wszystkimi elementami) w oryginalne opakowanie oraz przekazanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury gwarancyjnej.