OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub importera.
2. Okres ochrony gwarancyjnej trwa przez czas określony w karcie gwarancyjnej dołączonej do konkretnego towaru.
3. W przypadku braku oryginalnej karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji wszelkie wady produktów objętych gwarancją należy kierować do sprzedawcy.
4. Czas trwania gwarancji rozpoczyna się w dniu zawarcia transakcji zakupu przez pierwszego użytkownika potwierdzonej dowodem w formie faktury lub paragonu.
5. Roszczenia gwarancyjne w okresie jej trwania rozpatrywane są tylko na podstawie posiadanej karty gwarancyjnej (kompletnie wypełnionej) i/lub dokumentu zakupu (w zależności od wymagań producenta).
6. O przeprowadzeniu bezpłatnej naprawy, serwisu lub wymiany uszkodzonego produktu w czasie trwania gwarancji decyduje autoryzowany serwis wskazany przez producenta lub importera określonego towaru.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktów wynikających z ich niewłaściwego zastosowania lub działań niezgodnych z instrukcją użytkowania (chyba że karta gwarancyjna stanowi inaczej).
8. W przypadku przesyłania / przekazywania wadliwego towaru należy zadbać o odpowiednie zapakowanie produktu (wraz ze wszystkimi elementami) w oryginalne opakowanie oraz przekazanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury gwarancyjnej.